Kraner over Kalvebod Brygge

Kraner over bygninger på Kalvebod Brygge.