“Film og video, der klart viser muligheder,
processer og problemstillinger.”